آیا می دانید در طول جنگ های صلیبی 9 میلیون نفر از مسلمانان توسط مسیحیان قتل عام شدند که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند.

حضرت عیسی در کجا به دنیا آمد؟

جواب: مسیحیت بر بستر جامعه ی یهود متولد شده است و می کوشد که پیشگویی های عهد عتیق در مورد ظهور منجی بنی اسرائیل را بر عیسی (ع) منطبق کند. منجی بنی اسرائیل باید در بیت لحم،(1) محل تولد داوود پادشاه، ظاهر شود: «و تو ای بیت لحم ... از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد کرد.»(2)
بنابراین، اناجیل به ثبت ماجرایی می پردازند که نشان دهنده ی تولد عیسی (ع) در بیت لحم باشد: «در آن ایام حکمی از اُغسطُسِ قیصر صادر گشت که تمامی ربع مسکون را اسم نویسی کنند ... پس همه ی مردم هر یک به شهر خود برای اسم نویسی می رفتند و یوسف نیز از جلیل از بلده ی ناصریه به یهودیه به شهر داوود (ع) که بیت لحم نام داشت رفت، زیرا او از خاندان آل داوود (ع) بود تا نام او با مریم (س) که نامزد او بود و نزدیک به زائیدن بود، ثبت گردید و وقتی که ایشان در آنجا بودند هنگام وضع حمل او رسیده، پسر نخستین خود را زائید و او را در قنداقه پیچیده در آخور خوابانید.»(3)
پس از آن یوسف و مریم (س) به اتفاق عیسی (ع) به ناصره بازگشتند و به سبب آن که ناصره مکان نشو و نمای عیسی (ع) است، هر چهار انجیل وی را ناصری می دانند. منتقدان مسیحی معتقدند که چنین شهری در آن زمان وجود نداشته و پیشینه ی شهر ناصره ی کنونی از قرن چهارم میلادی فراتر نمی رود. حتی اگر فرض شود که روستایی کم اهمیت که نامی از آن در منابع تاریخی قرون اولیه مسیحیت در دست نیست، وجود داشته باشد، باز هم با تعابیر متّی و لوقا، که آن را شهر می خوانند،(4) ناسازگار است.
اگر واقعاً چنین باشد، انگیزه ی نویسندگان کتاب مقدس و یا احتمالاً  ویرایشگران بعدی از انتساب عیسی (ع) به ناصره چیست؟ باید پاسخ این پرسش را در کتاب مقدس جست: «آمده در بلده ی مسمی به ناصره ساکن شد تا آنچه به زبان انبیا گفته شده بود تمام شود که به ناصری خوانده خواهد شد.»(5)
از سوی دیگر، شواهدی در دست است که فرقه ای از مسیحیان قرون ابتدائی، که بر حفظ شریعت یهود اهتمام می ورزیدند، ناصری خوانده شده اند. این احتمال در اذهان برخی منتقدان قوت گرفته است که ناصری از واژه ی عبری نصر، به معنای حفظ یا مراعات گرفته شده و به معنای نگهبانی از نوعی آئین دینی است. این نام در ابتدا تنها به یهودی – مسیحیان طرفدار شریعت اطلاق می شد و پس از آن دشمنان مسیحیان، یعنی قوم یهود آن را بر پیروان پولس که منکر شریعت بودند هم اطلاق کردند.(6)
بنابراین، از نگاه برخی ناقدان، ناصری بودن عیسی (ع) به معنای انتساب وی به شهر ناصره نیست.(7)


 

1 . شهری کوچک در 8 کیلومتری اورشلیم از ایالت جلیل بود. جلیل ایالت شمالی مستعمرات روم در فلسطین بود. (هاروی کاکس، مسیحیت، ص 36؛ حسین توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص 111.)
2 . میکاه 2:5.
3 . لوقا باب 2 و متی باب 2.
4 . متی 23:2، لوقا 26:1، 39:2، 29:4.
5 . متی 22:2.
6 . آرچیبالد رابرتسون، عیسی اسطوره یا تاریخ، ص 66 و 137؛ جلال الدین آشتیانی، تحقیقی در دین مسیح، ص 202 و 209.
7 . مسیحیت شناسی مقایسه ای ، محمد رضا زیبائی نژاد، ص 46 – 47.